Kasa frigo ii

U novim vremenima niko ne može zamisliti prodavnicu bez kase. Poslovne fiskalne kase predstavljaju alate koji evidentiraju sve fiskalne operacije u savremenom iznosu poreza na dohodak. Registrovanje prodaje u blagajni registru kreira se upisivanjem prodajnih kodova, robe ili usluga direktno sa tastature ugraðene u iznosu ili korišæenjem èitaèa kodova. Imena proizvoda ili usluga treba unapred programirati u umu blagajne.Fiskalne kase koje se koriste u Poljskoj ukrašene su fiskalnom memorijom sa karakteristikama OTP-a, u kojima se neto kupovina i bruto nabavke usmeravaju na zadnji dan prodaje, navodeæi razlièite stope PDV-a.

Moderna kasa je dostupna, ali ne i na LCD ekranu, ali iu pristupu bežiènom internetu. Sve više, možemo posmatrati željeznice u oblasti kasa. One su sve manje i manje, što donosi dobar komfor i moguænost pružanja usluga klijentima.Savremeni modeli omoguæavaju da se subjektom, u intuitivnom obliku, ne registruje prodaja i izvrši fiskalni izvještaj.Ureðaji su sve više pripremljeni od prijatnih i glatkih kontaktnih materijala, što takoðe utièe na udobnost rada.

https://strong-gel.eu/ba/

Veæina modernih fiskalnih kasa saraðuje sa raèunarom i kupuje èitaoce barkoda i terminal za plaæanje.Savremeni fiskalni kase su dizajnirani tako da je u uspjehu zamjene rolne papira kupac bio jednostavan pristup neophodnim trenucima.U sluèaju neispunjavanja blagajnika, korisnik mora pozvati službu koja je ovlašæena za popravku kasa. To se radi na isti naèin na koji svaki nov finansijski blagajnik zapeèaæe i svakako nije izgraðen od strane poslodavca. Inspekciju može vršiti samo servisni tehnièar ili poreski službenik.Tokom inspekcije od Poreske uprave, posebno se vrši provera sadržaja fiskalne memorije, integriteta peèata i tekstova u uslužnom radu na blagovremenoj kontroli gotovine. Ako se utvrde nepravilnosti kod poslodavca, treba izreæi novèanu kaznu.